Versleuteling: aandacht, noodzaak en belang tegenwoordig | Data room m&a

Versleuteling is dezelfde manier wegens gegevens zodanig te “versleutelen” dat zonder een sleutel om de te “decoderen”, de feiten onleesbaar bedragen. Er zijn verschillende veroorzaken van codering, elk bij zijn afgezonderd voor- en nadelen, toch over het algemeen bezitten ze stuk voor stuk hetzelfde doel: omkeerbaar randomiseren van de gegevens door deze onleesbaar te fiksen voor niet-geautoriseerde personen. Versleuteling, ondanks de voordelen ervan voor de bescherming van gevoelige het verzamelen van gegevens, is niet zonder valkuilen en overwegingen. Eerst en vooral zijn het geen “gratis” technologie. Wanneer kennis worden gecodeerd en gedecodeerd, is er aanzienlijk langer computervermogen nodig dan mits ze niet-gecodeerd zijn. Indien volledige databases worden gecodeerd en daar…

Read More